Love21 Diverse Ce este contractul de comodat încheiat la un birou notarial şi ce importanţă are?

Ce este contractul de comodat încheiat la un birou notarial şi ce importanţă are?

de Love21

Din ce în ce mai multe persoane apelează la un birou Notariat Birzu pentru a încheia un contract de comodat. Acest tip de contract face referire la contractul de împrumut prin care una din părţi transfera un bun unei alte părţi. Concret, notarul încheie un contract între comodat şi comodatar, fiind reglementat prin articolul nr. 2146 din Noul Cod Civil ca fiind un tip de contract de împrumut, cunoscut ca şi împrumut de folosinţă. Ceea ce înseamnă că bunul poate fi folosit de comodatar în mod gratuit de comodant prin întocmirea contractului, fie că este vorba despre o locuinţă ca sediu  social sau autoturism.

Caracteristici contract de comodat

Contractul de comodat trebuie să respecte următoarele caracteristici importante:

 • să fie gratuit deoarece comodatarul nu trebuie să plătească bunul folosit;
 • să fie unilateral, pentru că, odată încheiat, creează obligaţii pentru comodatar;
 • să fie real, încheiat prin acord de voinţă şi predat bunul ce urmează să fie folosit;
 • să fie încheiat la notar.

Tipuri de contracte de comodat

Contractele de comodat încheiate presupun darea în folosinţă mai multor tipuri de bunuri, care reprezintă obiectul contractului. În funcţie de bunurile date spre folosinţă, se poate vorbi de un contract de comodat încheiat pentru:

 • bunuri mobile;
 • bunuri imobile;
 • autoturisme.

De asemenea, bunurile pot fi clasificate ca şi nefungibile, ce nu pot fi înlocuite cu alte bunuri, case şi terenuri, dar şi bunuri fungibile, ce pot fi înlocuite cu alte bunuri.

Contractele de comodat, conform legislaţiei, sunt considerate valide dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să fie predat spre folosinţă bunul ce face obiectul contractului;
 • să fie întocmite acte de administrare a bunului de către părţile implicate după încheierea contractului;
 • părţile să cadă la un comun acord asupra termenilor prevăzuţi în contract.

Cele mai citite articole

Este foarte important în încheierea unui contract de comodat că nu este necesar ca persoană denumită comodant să fie şi proprietarul de fapt şi de drept al bunului, pentru că este transferat prin contract dreptul de folosinţă, nu de proprietate. Contractul de comodat încheiat la notar nu trebuie înregistrat la organele fiscale, iar părţile trebuie să respecte condiţiile prevăzute în contract.

Contractul de comodat încetează când expiră termenul contractual şi este restituit bunul împrumutat sau în cazul în care comodantul solicita încheierea contractului sau nu au fost îndeplinite condiţiile din contract sau a moartea comodatarului.

Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat şi obligaţii ale părţilor implicate

Pentru a încheia un contract de comodat la notar sunt necesare următoarele acte:

 • act de identitate al comodantului şi comodatarului;
 • act de proprietate;
 • act de funcţionare, în cazul în care părţile implicate sunt persoane juridice;
 • actele maşinii – talon şi carte de identitate, certificat eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe locale şi opţional, acordul firmei de leasing.

În ceea ce priveşte obligaţiile părţilor implicate, comodatarul trebuie să:

 • folosească bunul conform destinaţiei sale si să-l returneze la data scadenta;
 • aibă grijă de bunul obţinut;
 • repare bunul împrumutat dacă este avariat din vină să;
 • dar nu răspunde de pierderea sau deteriorarea bunului folosit, atâta timp cât îl foloseşte în conformitate cu destinaţia sa.

Pe de altă parte, comodantul trebuie să:

 • restituie cheltuielile pentru lucrări asupra bunului dacă sunt cerute de comodatar
 • suporte despăgubiri dacă nu a adus la cunoştinţă comodatarului vicii ascunse ale bunului când a fost încheiat contractul.

Cele mai citite articole

S-ar putea sa-ti placa